My photo
Currently seeking therapy through literature. Wrote a novel once, Eccedentesiast (2013), and will proceed on writing casually. Don't take these writings seriously, don't let it question yourself.

Friday, November 25, 2016

Friendly Reminder

Kamu boleh mengeluh lelah.
Hati boleh bercerita kisah.
Boleh percaya boleh tidak,
iman itu bukan Tuhan.
Percaya yang kamu percaya,
asal jangan buat dusta.

Percaya boleh siapa saja,
asal syukur tiada tara.

No comments: